DonateTime
Search…
Reset
Permission: Administrator | Prefix request: Yes | Server setup: Yes
ล้างข้อมูลทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น คำสั่งนี้เราขอเเนะนำให้ใช้เมื่อเกิดบัคกับข้อมูลของคุณจะดีที่สุดเพราะหากใช้เเล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้เเล้วการทั้งค่าทั้งหมดจะหายไปยกเว้นจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้บริจาคไป
โปรดพิโปรดพิจารณาการใช้คำสั่งนี้เฉพาะเหตุจำเป็นหรือได้รับคำเเนะนำให้ใช้จากผู้พัผู้พัฒนาเท่านั้น
Last modified 6mo ago
Copy link